THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Đối diện chợ Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện Thoại: 039.693.0906

Email: quaythuoclinhson@gmail.com

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ